Условия за ползване

Моля, прочетете внимателно следните условия

Настоящата интернет страница (www.aerostar.bg както и цялото й съдържание) и информацията, която тя съдържа не може да бъде променяна, разпространявана, публикувана, постоянно съхранявана или използвана по какъвто и да било начин, без предварително разрешение от „Аеростар” ООД.

„Аеростар” ООД не гарантира, че информацията, излъчена към сървърите на интернет страницата (www.aerostar.bg) няма да бъде разкривана на трети лица.

„Аеростар” ООД произвежда и поддържа съдържанието на настоящата интернет страница по възможно най-точния и разбираем начин, но не може да гарантира по какъвто и да е начин пълна точност, разбираемост и коректност на съдържането. Съществува възможност част от информацията да е невярна или частично невярна. За сигурност, винаги можете да се сържете с „Аеростар” ООД директно на посочените координати в долната част на отделните подстраници на настоящата интернет страница.

Една от главните цели на „Аеростар” ООД е да поддържа интернет страницата (www.aerostar.bg) възможно най-защитена, но винаги трябва да се има предвид вероятността, трети лица незаконно да прихванат предаваната информация или чрез незаконни действия да си осигурят достъп до информацията, съхранявана на сървърите, където интернет страницата (www.aerostar.bg) се съхранява.

Посещавайки тази интернет страница (www.aerostar.bg), всеки нейн посетител/потребител се съгласява с горепосочените условия.